HR600M06

ACI marina Trogir

ENC broj: HR600M06
Naziv karte: ACI marina Trogir
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:4000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2016
Novo izdanje: kolovoz, 2023
Rubovi karte
43º30’58”
16º15’10”
43º30’45”
16º14’24”

ACI marina Trogir