Kontakt podaci HHI-a

Hrvatski hidrografski institut – Split
Zrinsko-Frankopanska 161
HR-21000 Split
Tel: 021 308 800
Tel:021 308 803
Fax: 021 347 242
E-mail: office@hhi.hr 

Ravnateljica
Vinka Kolić Bubić, mag.ing.admin.nav.
Tel: 021 308 803
e-mail: vinka.kolic@hhi.hr; office@hhi.hr

Ured za hidrografsku izmjeru
Tel: 021 308 815
E-mail: office@hhi.hr; ante.glavurdic@hhi.hr

Ured za sigurnost plovidbe i kartografiju
Tel: 021 308 844
E-mail: office@hhi.hr; tonci.panzic@hhi.hr

Ured za pravne, financijske i informatičke poslove
Tel: 021 308 811
E-mail: office@hhi.hr; ksenija.markovic@hhi.hr 

Ured za međunarodne i EU poslove i kontrolu kvalitete
Tel: 021 308 803
E-mail: office@hhi.hr; branka.muratovic@hhi.hr 

Ured za izdavaštvo i tehničke poslove
Tel: 021 308 803
E-mail: office@hhi.hr

Kontakti posebne namjene:

Služba nacionalnog koordinatora za radionavigacijske obavijesti (24/7/365)
Mob: 098 233 450
Tel: 021 308 845
Fax: 021 308 829
E-mail: naut@hhi.hrnavtex@hhi.hr 

Povjerenik za etiku Hrvatskog hidrografskog instituta
E-mail: povjerenikzaetiku@hhi.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
E-mail: sluzbenikzazastitupodataka@hhi.hr

Službenik za informiranje
E-mail: sluzbenikzainformiranje@hhi.hr

Kontakt za odnose s javnošću
Tel: 021 308 803
E-mail: office@hhi.hr