HR3C0019

Silba – Pag

ENC broj: HR3C0019
Naziv karte: Silba – Pag
Kategorija: Obalna
Mjerilo: 1:100000
Oznaka: 100-19
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2008
Novo izdanje: kolovoz, 2023
Rubovi karte
44º40’0”
15º36’43”
44º6’30”
14º25’7”
100-19

Silba – Pag