HR600M24

ACI marina Korčula

ENC broj: HR600M24
Naziv karte: ACI marina Korčula
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2017
Novo izdanje: travanj, 2022
Rubovi karte
42º57’39”
17º8’20”
42º57’22”
17º8’5”

ACI marina Korčula