HR600M21

Marina Punat

ENC broj: HR600M21
Naziv karte: Marina Punat
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: studeni, 2016
Rubovi karte
45º2’6”
14º37’46”
45º1’32”
14º37’29”

Marina Punat