HR600M22

Marina Dubrovnik

ENC broj: HR600M22
Naziv karte: Marina Dubrovnik
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka: 83
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2007
Novo izdanje: srpanj, 2022
Rubovi karte
42º40’20”
18º7’47”
42º40’9”
18º7’17”
83

Marina Dubrovnik