HR600P30

Luka Lovište

ENC broj: HR600P30
Naziv karte: Luka Lovište
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2200
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: siječanj, 2022
Rubovi karte

Luka Lovište