HR600TP1

Porozina – trajektni pristan

ENC broj: HR600TP1
Naziv karte: Porozina – trajektni pristan
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Novo izdanje: lipanj, 2023
Rubovi karte
45º7’54”
14º17’12”
45º7’49”
14º17’2”

Porozina – trajektni pristan