HR600L28

Šilo

ENC broj: HR600L28
Naziv karte: Šilo
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2019
Rubovi karte
45º8’53”
14º39’57”
45º8’48”
14º39’48”

Šilo