e-usluge

Oglas za pomorce

OZP

Oglas za pomorce
Navigacijski radiooglasi

RO

Navigacijski radiooglasi
Registar hidrografskih izmjera

Ovlaštene pravne osobe

Registar hidrografskih izmjera
GeoAdriatic

Portal prostornih podataka o moru

GeoAdriatic
Adriatic Sea

Portal operativne oceanografije

Adriatic Sea

Katalog proizvoda HHI

Navigacijske publikacije

Navigacijske publikacije

Navigacijske publikacije su priručnici za plovidbu koji opisno daju podatke važne za sigurnost plovidbe, a ne mogu se prikazati na pomorskoj karti. Koriste se zajedno s pomorskom kartom. Osim priručnika za plovidbu izdaju se i ostale publikacije korisne pomorcima. 

sve publikacije

Pomorske navigacijske karte

Pomorske navigacijske karte

Pomorske karte prikazuju određeno plovidbeno područje (dio Zemljine površine) sa svim elementima potrebnim za navigacijsku sigurnost broda i orijentaciju na moru. Klasificirane su prema mjerilu, sadržaju i namjeni na navigacijske, kao najvažnije, te na informativne i pomoćne karte. 

sve karte