HR600M43

Marina Kremik

ENC broj: HR600M43
Naziv karte: Marina Kremik
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3611
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2020
Rubovi karte
43º34’20”
15º56’38”
43º34’3”
15º56’11”

Marina Kremik