HR600L67

Betina

ENC broj: HR600L67
Naziv karte: Betina
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: kolovoz, 2020
Rubovi karte
43º49’22”
15º36’20”
43º49’18”
15º36’11”

Betina