HR600M38

Marina Mali Lošinj

ENC broj: HR600M38
Naziv karte: Marina Mali Lošinj
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1200
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2019
Rubovi karte
44º32’40”
14º27’45”
44º32’35”
14º27’36”

Marina Mali Lošinj