HR600P10

Klimno

ENC broj: HR600P10
Naziv karte: Klimno
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2019
Rubovi karte
45º9’25”
14º37’14”
45º9’18”
14º37’5”

Klimno