Ured za sigurnost plovidbe i kartografiju

Ured za sigurnost plovidbe i kartografiju

Ured za sigurnost plovidbe i kartografiju obavlja stručne poslove hidrografske djelatnosti koji su vezani za hidrografsko-navigacijsko osiguranje plovidbe plovnih objekata, obavljanje službe navigacijskih obavijesti (radiooglasa), prikupljanje, obradu i razmjenu hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi projektiranja, izrade i održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija, kao i one koji su vezani za objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u Oglasu za pomorce. Također, obavlja poslove Nacionalnog koordinatora u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI). Ured je zadužen za opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru, uvažavajući druge propise kojima se regulira državna granica.

Ured za sigurnost plovidbe i kartografiju obuhvaća: Nautički odjel i Kartografski odjel.