HR600L20

Malinska

ENC broj: HR600L20
Naziv karte: Malinska
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2200
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Novo izdanje: ožujak, 2024
Rubovi karte
45º7’39”
14º31’42”
45º7’26”
14º31’24”

Malinska