HR600M13

ACI marina Piškera

ENC broj: HR600M13
Naziv karte: ACI marina Piškera
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2016
Rubovi karte
43º45’38”
15º20’50”
43º45’29”
15º20’37”

ACI marina Piškera