HR600M17

ACI marina Rab

ENC broj: HR600M17
Naziv karte: ACI marina Rab
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: studeni, 2016
Novo izdanje: lipanj, 2023
Rubovi karte
44º45’38”
14º45’53”
44º45’19”
14º45’32”

ACI marina Rab