HR3C3410

Rijeka-Venezia

ENC broj: HR3C3410
Naziv karte: Rijeka-Venezia
Kategorija: Obalna
Mjerilo: 1:100000
Oznaka: INT-3410
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2008
Novo izdanje: lipanj, 2017
Rubovi karte
45º15’13”
13º49’44”
44º12’59”
13º0’10”
INT-3410

Rijeka-Venezia