HR600M39

Marina Valalta

ENC broj: HR600M39
Naziv karte: Marina Valalta
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1800
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Rubovi karte
45º7’41”
13º37’30”
45º7’35”
13º37’16”

Marina Valalta