HR600P07

Lim - pristan

ENC broj: HR600P07
Naziv karte: Lim - pristan
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1600
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2019
Rubovi karte
45º7’56”
13º44’5”
45º7’51”
13º43’58”

Lim - pristan