Katalog usluga

Katalog usluga
 • Batimetrijska izmjera
 • Geodetsko snimanje objekata u moru i priobalju
 • Marinska geodezija
 • Snimanje objekata na dnu mora
 • Mjerenje visine razine mora
 • Mjerenje površinskih valova uzrokovanih vjetrom
 • Mjerenje morskih struja
 • Mjerenje termohalinskih svojstava mora
 • Geologija podmorja
 • Mjerenje prozirnosti i boje mora
 • Mjerenje kemijskih parametara mora