HR600U07

Duboka

ENC broj: HR600U07
Naziv karte: Duboka
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1850
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: srpanj, 2019
Rubovi karte
44º53’51”
14º54’25”
44º53’46”
14º54’18”

Duboka