HR50016B

Omišaljski zaljev

ENC broj: HR50016B
Naziv karte: Omišaljski zaljev
Kategorija: Lučki plan
Mjerilo: 1:10000
Oznaka: 16
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2007
Novo izdanje: srpanj, 2021
Rubovi karte
45º15’41”
14º33’19”
45º11’41”
14º29’25”
16

Omišaljski zaljev