HR600M14

ACI marina Žut

ENC broj: HR600M14
Naziv karte: ACI marina Žut
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2016
Rubovi karte
43º53’5”
15º17’11”
43º52’50”
15º17’4”

ACI marina Žut