HR600M40

Marina Admiral

ENC broj: HR600M40
Naziv karte: Marina Admiral
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2400
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: svibanj, 2019
Novo izdanje: veljača, 2022
Rubovi karte
45º19’43”
14º18’8”
45º19’35”
14º18’0”

Marina Admiral