HR600P13

Obrovac

ENC broj: HR600P13
Naziv karte: Obrovac
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2100
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: svibanj, 2019
Rubovi karte
44º12’8”
15º41’5”
44º12’3”
15º40’49”

Obrovac