HR600M37

Marina Parentium

ENC broj: HR600M37
Naziv karte: Marina Parentium
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1200
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: prosinac, 2018
Rubovi karte
45º12’21”
13º35’27”
45º12’11”
13º35’17”

Marina Parentium