HR600M04

ACI marina Umag

ENC broj: HR600M04
Naziv karte: ACI marina Umag
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2016
Novo izdanje: lipanj, 2019
Rubovi karte
45º26’27”
13º31’10”
45º26’14”
13º30’43”

ACI marina Umag