HR6M0015

ACI marina Opatija

ENC broj: HR6M0015
Naziv karte: ACI marina Opatija
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: listopad, 2020
Novo izdanje: veljača, 2022
Rubovi karte
45º19’1”
14º17’33”
45º18’44”
14º17’14”

ACI marina Opatija