HR50011B

plan - Umag

ENC broj: HR50011B
Naziv karte: plan - Umag
Kategorija: Lučki plan
Mjerilo: 1:10000
Oznaka: 11
Datumi izdanja
Prvo izdanje: veljača, 2007
Novo izdanje: lipanj, 2020
Rubovi karte
45º26’57”
13º31’35”
45º25’10”
13º30’4”
11

plan - Umag