HR600M3B

Skradin - ACI marina i sidrište

ENC broj: HR600M3B
Naziv karte: Skradin - ACI marina i sidrište
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2000
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: veljača, 2022
Rubovi karte
43º49’9”
15º55’39”
43º48’44”
15º55’7”

Skradin - ACI marina i sidrište