HR600M25

ACI marina Milna

ENC broj: HR600M25
Naziv karte: ACI marina Milna
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3700
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2017
Novo izdanje: lipanj, 2023
Rubovi karte
43º19’44”
16º27’0”
43º19’30”
16º26’32”

ACI marina Milna