HR600L05

Luka Dunat

ENC broj: HR600L05
Naziv karte: Luka Dunat
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:1500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: prosinac, 2018
Rubovi karte
45º2’27”
14º37’23”
45º2’22”
14º37’13”

Luka Dunat