HR5A003A

plan - Osorski tjesnac

ENC broj: HR5A003A
Naziv karte: plan - Osorski tjesnac
Kategorija: Lučki plan
Mjerilo: 1:10000
Oznaka: 50-3
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2007
Novo izdanje: veljača, 2022
Rubovi karte
44º41’59”
14º24’19”
44º40’59”
14º22’58”
50-3

plan - Osorski tjesnac