Obavijesti
10.11.2020.
VAŽNA OBAVIJEST – COVID-19

Sukladno Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave od 2. studenog 2020. godine, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, Hrvatski hidrografski institut nastavlja redovno poslovati i komunicirati sa strankama. U svrhu smanjenja rizika od širenja epidemije upućujemo naše cijenjene stranke da sa Institutom prvenstveno komuniciraju putem telefonskih i elektroničkih sredstava komunikacije.

opširnije VAŽNA OBAVIJEST – COVID-19
21.3.2020.
Važne informacije - organizacija rada službe Nacionalnog koordinatora za Radionavigacijske obavijest

Nastavno na Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Hrvatskog hidrografskog instituta za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, odluke Vlade Republike Hrvatske i upute o postupanju trgovačkim društvima i organizacijskim cjelinama Ministarstva mora, prometa...

opširnije Važne informacije - organizacija rada službe Nacionalnog koordinatora za Radionavigacijske obavijest
1234