Nove internetske stranice Hrvatskog hidrografskog instituta

25.2.2021. 8:23:00

Hrvatski hidrografski institut objavio je nove internetske stranice na adresi www.hhi.hr.

Modernizirane su e-usluge Oglas za pomorce i Navigacijski radiooglasi, koje su nezaobilazna pomoć nautičarima i svim ostalim korisnicima službenih pomorskih karata i publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta.

Ako ste zainteresirani za oceanografiju, dostupan je Portal operativne oceanografije „Adriatic Sea“, koji sadržava oceanografske podatke online – trenutni podaci s pet mareografskih postaja te vremena nastupa visokih i niskih voda (plima i oseka) za osam lokacija na istočnoj obali Jadranskog mora, kao i podaci u realnom vremenu s valografa, anemometara i barografa koji su trenutno aktivni.

Hrvatski portal prostornih podataka o moru – GeoAdriatic kontinuirano se nadopunjuje novim uslugama pretraživanja i pregleda prostornih podataka o moru te drugim uslugama u području nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta.

Osim dosadašnjih sadržaja, sada možete pretraživati i katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC).

Vaš Hrvatski hidrografski institut

Zadnje vijesti

25.1.2023.
Hrvatski hidrografski institut i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske potpisali Sporazum o suradnji

Potpisan je Sporazum o suradnji između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Hrvatskog hidrografskog instituta. Sporazumna suradnja odvijat će se realizacijom zajedničkih aktivnosti u području znanstveno-stručnih istraživanja razmjenom stručnih...

opširnije Hrvatski hidrografski institut i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske potpisali Sporazum o suradnji