Nove internetske stranice Hrvatskog hidrografskog instituta

25.2.2021. 8:23:00

Hrvatski hidrografski institut objavio je nove internetske stranice na adresi www.hhi.hr.

Modernizirane su e-usluge Oglas za pomorce i Navigacijski radiooglasi, koje su nezaobilazna pomoć nautičarima i svim ostalim korisnicima službenih pomorskih karata i publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta.

Ako ste zainteresirani za oceanografiju, dostupan je Portal operativne oceanografije „Adriatic Sea“, koji sadržava oceanografske podatke online – trenutni podaci s pet mareografskih postaja te vremena nastupa visokih i niskih voda (plima i oseka) za osam lokacija na istočnoj obali Jadranskog mora, kao i podaci u realnom vremenu s valografa, anemometara i barografa koji su trenutno aktivni.

Hrvatski portal prostornih podataka o moru – GeoAdriatic kontinuirano se nadopunjuje novim uslugama pretraživanja i pregleda prostornih podataka o moru te drugim uslugama u području nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta.

Osim dosadašnjih sadržaja, sada možete pretraživati i katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC).

Vaš Hrvatski hidrografski institut

Zadnje vijesti

7.7.2021.
Oceanografi na otoku

Na poziv renomirane hrvatske znanstvenice dr. sc. Jadranke Šepić, doc. (Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu), dobitnice nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u području prirodnih znanosti 2020., za osmišljavanje i provođenje edukativnih aktivnosti na otocima odazvali su se...

opširnije Oceanografi na otoku