Novi izvori i usluge HHI-a u katalogu NIPP-a

28.5.2021. 12:17:00

Hrvatski hidrografski institut (HHI) sudjeluje u razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i ostvarenju ciljeva Direktive INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information) te nastoji osigurati interoperabilni način korištenja prostornih podataka.

HHI je objavio sljedeće metapodatke za izvore prostornih podataka i njihove servise, koji se mogu pregledati i dohvatiti na Geoportalu NIPP-a:

 • Male karte (Jadransko more – istočna obala)
 • Male karte (Jadransko more – istočna obala) – WMTS
 • Morska područja Jadranskog mora
 • Morska područja Jadranskog mora – WFS
 • Morska područja Jadranskog mora – ATOM INSPIRE
 • Morska područja Jadranskog mora – WFS INSPIRE
 • Morska područja Jadranskog mora – WMS INSPIRE
 • Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC)
 • Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC) – WFS
 • Katalog pomorskih karata HHI-a
 • Katalog pomorskih karata HHI-a – WFS
 • Lučke kapetanije i ispostave
 • Lučke kapetanije i ispostave – WFS
 • Službene elektroničke navigacijske karte (ENC)
 • Službene elektroničke navigacijske karte (ENC) – WMS.

Opise izvora te specifikacije i uvjete pristupa i korištenja možete pronaći na stranicama NIPP-a.

Poseban je segment NIPP-a infrastruktura prostornih podataka o moru (MIPP/MSDI), koja predstavlja razvojni okvir ili sustav za prikupljanje, dijeljenje i upravljanje razmjenom podataka i mrežnih usluga u skladu s propisima o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. MIPP je posljedica potrebe za interoperabilnošću prostornih podataka i informacija između kopnenog, priobalnog i pomorskog okoliša.

Hrvatski MIPP povezan je s INSPIRE direktivom i inicijativom Međunarodne hidrografske organizacije (IHO). Stoga je HHI, kao nacionalni hidrografski ured, odgovorna institucija za uspostavljanje komponente infrastrukture prostornih podataka o moru i njezino uklapanje u NIPP.

Zadnje vijesti