Novi izvori i usluge HHI-a u katalogu NIPP-a

28.5.2021. 12:17:00

Hrvatski hidrografski institut (HHI) sudjeluje u razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i ostvarenju ciljeva Direktive INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information) te nastoji osigurati interoperabilni način korištenja prostornih podataka.

HHI je objavio sljedeće metapodatke za izvore prostornih podataka i njihove servise, koji se mogu pregledati i dohvatiti na Geoportalu NIPP-a:

 • Male karte (Jadransko more – istočna obala)
 • Male karte (Jadransko more – istočna obala) – WMTS
 • Morska područja Jadranskog mora
 • Morska područja Jadranskog mora – WFS
 • Morska područja Jadranskog mora – ATOM INSPIRE
 • Morska područja Jadranskog mora – WFS INSPIRE
 • Morska područja Jadranskog mora – WMS INSPIRE
 • Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC)
 • Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC) – WFS
 • Katalog pomorskih karata HHI-a
 • Katalog pomorskih karata HHI-a – WFS
 • Lučke kapetanije i ispostave
 • Lučke kapetanije i ispostave – WFS
 • Službene elektroničke navigacijske karte (ENC)
 • Službene elektroničke navigacijske karte (ENC) – WMS.

Opise izvora te specifikacije i uvjete pristupa i korištenja možete pronaći na stranicama NIPP-a.

Poseban je segment NIPP-a infrastruktura prostornih podataka o moru (MIPP/MSDI), koja predstavlja razvojni okvir ili sustav za prikupljanje, dijeljenje i upravljanje razmjenom podataka i mrežnih usluga u skladu s propisima o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. MIPP je posljedica potrebe za interoperabilnošću prostornih podataka i informacija između kopnenog, priobalnog i pomorskog okoliša.

Hrvatski MIPP povezan je s INSPIRE direktivom i inicijativom Međunarodne hidrografske organizacije (IHO). Stoga je HHI, kao nacionalni hidrografski ured, odgovorna institucija za uspostavljanje komponente infrastrukture prostornih podataka o moru i njezino uklapanje u NIPP.

Zadnje vijesti

28.11.2023.
HHI na IHO Alumni seminaru

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade Nippon, od 25. do 27. listopada 2023. u Londonu je održan treći po redu CHART Project Alumni Seminar. Na trodnevni seminar pozvani su polaznici iz nacionalnih hidrografskih ureda koji su dosada stekli status pomorskog kartografa...

opširnije HHI na IHO Alumni seminaru