Novo izdanje službene publikacije „TABLICE MORSKIH MIJENA, Jadransko more – istočna obala 2022.”

29.10.2021. 10:15:00

Hrvatski hidrografski institut objavio je novo izdanje službene publikacije „TABLICE MORSKIH MIJENA, Jadransko more – istočna obala 2022.”
Prognozirane visine visokih i niskih voda prikazane su u centimetrima iznad hidrografske nule. Hidrografska nula jest razina mora u odnosu na koju su prikazane dubine na pomorskim kartama u izdanju Hrvatskoga hidrografskog instituta. Tablice morskih mijena izdaju se godišnje od 1974. godine. Tiskaju se dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku. Publikacija sadrži grafički prikaz položaja luka (mareografskih postaja) na istočnoj obali Jadrana za koje su prognozirana vremena nastupa visokih i niskih voda za svaki dan u godini.
U prvom dijelu publikacije navedeni su opći podaci i harmoničke konstante za osam glavnih luka te prognozirana vremena nastupa i visine visokih i niskih voda za svaki dan u godini. U drugom dijelu prikazani su popravci vremena i visina te druge potrebne konstante za određivanje vremena nastupa te visine visokih i niskih voda za devet sporednih luka na istočnoj obali Jadrana. Na kraju publikacije nalazi se kalendar Mjesečevih mijena te naslovi, simboli i kratice na hrvatskom i engleskom jeziku.
Publikacija je dostupna kod ovlaštenih distributera.

Zadnje vijesti