Srpanj 1999.
1999/07
Datum objave: 02. 08. 1999.
Broj oglasa: 18
PDF: ozp199907.pdf
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
Ispravlja publikacije