Lipanj 1998.
1998/06
Datum objave: 01. 07. 1998.
Broj oglasa: 21
PDF: ozp199806.pdf
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
Ispravlja publikacije