153

Šibenik - O. Lastovo

Oznaka:153
Naziv karte:Šibenik - O. Lastovo
Kategorija:Ostale pomorske karte
Mjerilo:1:200000
Format:B1
ISBN:--
Rubovi karte
43º49’
17º29’
42º41’
15º12’
153

Šibenik - O. Lastovo

OZP
Održavanje OZP-om: NE
Dijelovi karte
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
Panel - Južni ulaz u Šibenski kanal 1:20000 43º40’30,5” 15º55’ 43º37’07” 15º50’27”
Napomena

IZVAN SNAGE - Ova karta nije za navigaciju!!!