Novo izdanje publikacija na engleskom jeziku Adriatic Sea Pilot, Volume I i Adriatic Sea Pilot, Volume II

21.4.2021. 9:44:00

PELJAR ZA MALE BRODOVE I. DIO – engleski jezik
Savudrijska vala (Piranski zaljev) - Virsko more

i

PELJAR ZA MALE BRODOVE II. DIO -  engleski jezik
Sedmovraće - Rt Oštra

 

Novo izdanje publikacija Adriatic Sea Pilot, Volume I Savudrijska Vala (Piranski Zaljev) to Virsko More i Volume II Sedmovraće to Rt Oštra, dostupno je krajnjim korisnicima od 1. travnja 2021.godine.

Peljar za male brodove službena je pomorska navigacijska publikacija u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta. Njezin je sadržaj usklađen s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) te s dobrom praksom nacionalnih hidrografskih ureda u izradi službenih publikacija te vrste. Poštujući ta načela i vodeći računa o potrebama rekreacijskih plovila za osobne potrebe, rekreacijskih plovila za gospodarske namjene, brodica za gospodarske namjene i javnih brodica, publikacija već više od 30 godina nailazi na dobar odaziv među nautičarima u skupini non-SOLAS brodova i drugim sudionicima u pomorskom prometu.

U svjetlu trendova u pomorskom nautičkom sektoru, novo izdanje Peljara prošireno je većim brojem planova i fotografija, te upotpunjeno podacima o nautičkim sidrištima i napravama za marikulturu. Uvažavajući dinamiku učestalih promjena u novom su izdanju izostavljeni podaci o lučkim uređajima, uslugama i opskrbi te prometnim vezama. Planovi su izrađeni u skladu sa standardima IHO-a. Fotografije su namjenski odabrane sa svrhom da upotpune sliku područja. Korisne su naročito za mjesta koja nisu obuhvaćena planovima.

Peljar za male brodove treba sagledavati u cjelini te koristiti sa službenim pomorskim navigacijskim kartama, kao i s drugim službenim publikacijama HHI-ja. Iako sadržava podatke koji su važni za sigurnost plovidbe, nautičari se ne oslobađaju odgovornosti u pogledu izbora plovne rute, veza, sidrenja te donošenja drugih važnih odluka tijekom plovidbe.

Publikacija se održava u ažurnom stanju ispravcima objavljenima u Oglasu za pomorce, koji je besplatno dostupan na internetskim stranicama HHI-ja:  www.hhi.hr

Karte i publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta prodaju isključivo ovlašteni distributeri

Službene elektroničke pomorske navigacijske karte (ENC) Hrvatskog hidrografskog instituta dostupne su preko regionalnog koordinacijskog centra PRIMAR i njegove mreže ovlaštenih distributera. www.primar.org

Zadnje vijesti

12.7.2024.
Završilo dvogodišnje hrvatsko predsjedanje Hidrografskom komisijom za Sredozemno i Crno more (MBSHC)

Hrvatski hidrografski institut (HHI) predsjedao je, u ime Republike Hrvatske, 24. konferencijom MBSHC-a (MBSHC24), koja se održala od 2. do 4. srpnja 2024. u Constanţi. Domaćin MBSHC24 bila je Rumunjska, koja je nakon završetka konferencije preuzela od Republike Hrvatske...

opširnije Završilo dvogodišnje hrvatsko predsjedanje Hidrografskom komisijom za Sredozemno i Crno more (MBSHC)
14.6.2024.
Sudjelovanje predstavnika HHI-ja na radionici „Razvoj i implementacija pomorskih sigurnosnih informacija (MSI Development & Implementation)“

Na poziv te pod pokroviteljstvom i u organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC) i Turske ratne mornarice / Odjela za plovidbu, hidrografiju i oceanografiju (TN-ONHO), Hrvatski hidrografski Institut...

opširnije Sudjelovanje predstavnika HHI-ja na radionici „Razvoj i implementacija pomorskih sigurnosnih informacija (MSI Development & Implementation)“