Povodom izdavanja stote ćelije elektroničke navigacijske karte (ENC)

Značajan doprinos unapređenju hidrografsko-navigacijskog elementa sigurnosti plovidbe, Hrvatski hidrografski institut (HHI) ostvario je izdavanjem hrvatskih elektroničkih navigacijskih karta (ENC) i osiguravanjem njihove dostupnosti krajnjim korisnicima na brodovima i pomorskim upravama diljem svijeta.

Prije devet godina HHI je izdao prvu ENC ćeliju (srpanj 2007.). Taj događaj ima daleko veće značenje za razvoj moderne kartografije, hidrografije i sigurnosti plovidbe od same činjenice da je tada započela era sustavne digitalizacije pomorskih karata u Republici Hrvatskoj.

To je bio veliki izazov u tehnološkom, organizacijskom i financijskom smislu, koji je pred HHI postavljen u vrlo ograničenom vremenu zbog uvođenja obveze opremanja određenih vrsta i veličina brodova ENC-ovima odnosno ECDIS-om. S obzirom na to da u ovom trenutku HHI osigurava skoro potpuno prekrivanje područja svoje nadležnosti za kartiranje (93%), može se reći da je dostigao visoki međunarodni standard u ovom segmentu sigurnosti plovidbe, svrstavajući se time u rang najnaprednijih i najpoznatijih nacionalnih hidrografskih ureda u svijetu.

Danas, nepunih deset godina od prve ENC ćelije, s ponosom možemo objaviti da smo 9. ožujka 2016. izdali stotu ENC ćeliju za hrvatski dio Jadranskog mora. Stota ENC ćelija jedinstvene oznake HR600M04 prikazuje ACI marinu Umag.

Hrvatski hidrografski institut, kao nositelj aktivnosti kojima se unapređuje hidrografsko-navigacijski segment sigurnosti plovidbe, nastavlja s izradom i izdavanjem novih ENC-ova prema utvrđenim prioritetima. Trenutno su u pripremi ENC ćelije HR40512A – Kornat-Murter, HR40535B – Starogradski zaljev, HR50512B – Murterski kanal – SE dio, te nekoliko ENC ćelija ostalih ACI marina.
23. sjednica Savjetodavnog obora PRIMAR-a

Od 22. do 23. studenog u Rigi (Latvija) održana je godišnja redovita 23. sjednica Savjetodavnog obora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u). Latvijski hidrografska ured bio je domaćin skupa. Hrvatsku su na sastanku zastupali Željko Bradarić...

ISIS-MTE 2016

Od 31. kolovoza do 2. rujna 2016. u Hamburgu je održan skup pod nazivom 12th International Symposium on Integrated Ship’s Information Systems & Marine Traffic Engineering Conference (ISIS-MTE 2016) (Konferenciju su organizirali Deutsche Gesellschaft ...

Posjet delegacije Pomorske akademije Francuske

Dana 7. lipnja 2016. u posjetu Hrvatskom hidrografskom institutu boravila je delegacija Pomorske akademije Francuske, koju je predvodio rektor Akademije Henri Legoherel. Posjet je organizirala veleposlanica Francuske...

Održan EMODnet sastanak u Splitu

Krajem listopada 2016. godine završava druga faza EMODnet projekta (2013-2016), a pretposljednji sastanak geološke sekcije projekta, EMODNet-Geologije, održan je od 22.-23. ožujka u Splitu, pod organizacijom Hrvatskog hidrografskog instituta (Ranko Crmarić)...

HHI domaćin međunarodne radionice o kontroli kvalitete ENC-ova, 8 - 10.12.2015.

U Hrvatskom hidrografskom institutu prošlog je tjedna održana trodnevna međunarodna radionica organizirana u suradnji s PRIMAR RENC-om (Regional ENC Coordinating Centre - RENC). Predavač na radionici bio je Stig Osaland iz norveškog Centra za elektroničke karte (Electronic Chart Centre), svjetski...

HHI-u odobren novi EU IPA prekogranični projekt - CORE

Pet projekata u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007-2013 bit će financirano sredstvima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Europske unije, a predstavljeni su na svečanoj...