MALE KARTE 2018. - NOVA NAKLADA

Iz tiska su izašle obalne pomorske karte MALE KARTE - Jadransko more, istočna obala za 2018. godinu u novoj nakladi. Karte su ažurirane u skladu s izmjenama u Oglasu za pomorce 1/2018. Korisnicima su dostupna sljedeća izdanja MALIH KARATA (MK):

  • Komplet MK 1. dio (1 do 12), od Tršćanskog zaljeva (IT) do Zadra 
  • Komplet MK 2. dio (13 do 29), od Zadra do Budve (CG)
  • Mapa MK (1 do 29) u spiralnom uvezu, od Tršćanskog zaljeva (IT) do Budve (CG).

Osim navedenih obalnih pomorskih karata, MALE KARTE sadrže i planove: Pula, Uvala Prizna, Uvala Žigljen, Pag, Zadar, Splitska vrata, Makarska, Luka Polače, Luka Slano i Cavtat. Karte su izrađene u Besselovom elipsoidu, u mjerilu 1 : 100 000 i tiskane u formatu A2 (594 x 420 mm). Redovitim izdavanjem ažurnih službenih pomorskih karata HHI doprinosi sigurnosti plovidbe na Jadranu.


Brest - Sastanak triju radnih skupina PRIMAR-a

Francuski hidrografski ured (SHOM) sa sjedištem u Brestu idućeg će tjedna (22. - 23. svibnja 2018.) biti domaćin dvodnevnog sastanka triju radnih skupina PRIMAR-a, Regionalnog koordinacijskog centra za distribuciju službenih elektroničkih navigacijskih...

9. ciklus poslijediplomskog sveučilišnog studija

Pomorski fakultet u Rijeci priprema pokretanje 9. ciklusa poslijediplomskog sveučilišnog studija "Pomorstvo". Više informacija na web stranicama Pomorskog fakulteta u Rijeci...

HHI na 16. Festivalu znanosti

Dana 16. travnja 2018. Hrvatski hidrografski institut sudjelovao je na 16. Festivalu znanosti, koji se održao od 16. do 21. travnja u 23 hrvatska grada. Sudionici su imali priliku upoznati se pobliže s radom HHI-ja i razgledati dio opreme koja se koristi...

Bruxelles, 9. sjednica zajedničke radne skupine IHO-a i EU-a

Prošlog tjedna u Bruxellesu (Belgija) od 27. do 28. veljače održana je 9. sjednica zajedničke radne skupine IHO-a i EU-a (IHO-EU network Working Group, IENWG). Radnu skupinu je oformila Međunarodna hidrografska organizacija temeljem Memoranduma o suradnji IHO-a i Europske unije potpisanog 2012. godine. Radna skupina se...

Objavljen Pregled ispravaka za Popis svjetala i signala za maglu

Objavljen je Pregled ispravaka za POPIS SVJETALA I SIGNALA ZA MAGLU (JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA) izdanje 2017. i sadrži sve izmjene i dopune zaključno sa 1. veljače 2018. Ispravci su...

Hrvatska na 7. sastanku stručne skupine za suradnju u pitanjima MZ-a u Bruxellesu

Pomoćnik ravnateljice Hrvatskog hidrografskog instituta Željko Bradarić i voditelj nacionalne središnjice za traganje i spašavanje Edo Šarunić sudjelovali su na 7. sastanku stručne skupine za suradnju u pitanjima mjesta zakloništa (MZ)...