HHI domaćin međunarodne radionice o kontroli kvalitete ENC-ova, 8 - 10.12.2015.

U Hrvatskom hidrografskom institutu prošlog je tjedna održana trodnevna međunarodna radionica organizirana u suradnji s PRIMAR RENC-om (Regional ENC Coordinating Centre - RENC). Predavač na radionici bio je Stig Osaland iz norveškog Centra za elektroničke karte (Electronic Chart Centre), svjetski poznati stručnjak u području elektroničkih karta (ENC) i ICT-a. Uz šest sudionika iz HHI-a, na radionici su sudjelovala i tri predstavnika hidrografskog ureda Ukrajine te dva predstavnika hidrografskog ureda Crne Gore.

Tema ove radionice bila je kontrola kvalitete i načini provjere ENC-ova prije distribucije prema krajnjim korisnicima korištenjem naprednih ICT alata i usluga koje je razvio PRIMAR u suradnji sa svojih petnaest stalnih država članica (pogledaj galeriju).

PRIMAR je jedan od tri svjetska regionalna koordinacijska centra za ENC (RENC), uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org).

Prvenstvena je uloga PRIMAR-a osiguranje ujednačene visoke kvalitete ENC-ova različitih država proizvođača i njihove dostupnosti na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7).

Hrvatska, kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005), osim što koristi alate i usluge PRIMAR-a radi osiguranja najviše kvalitete svojih ENC-ova (trenutno 96 ćelija) i preko PRIMAR-a osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa. Na taj način, za vrijeme članstva u PRIMAR-u HHI stalno daje svoj doprinos tehnološkom-tehničkom i organizacijskom razvoju PRIMAR-a. Osim toga, Hrvatska (HHI) je dvaput bila domaćin sastanka glavnog upravljačkog tijela PRIMAR-a (PRIMAR ADVISORY COMMITTEE - PAC), posljednji put u studenom prošle godine. Predstavnici HHI-a donedavno su redovito sudjelovali i na sastancima Zajedničke (PRIMAR, IC-ENC) radne skupine tehničkih eksperata (The Joint Technical Experts Working Group - JTEWG).

Uvažavanjem obveze Hrvatske kao potpisnice SOLAS konvencije u pogledu izrade i obvezne upotrebe ENC-ova, HHI je prepoznao važnost osiguranja pouzdanosti i kvalitete ENC-ova dobro organiziranim proizvodnim i validacijskim postupcima. Stoga je prepoznao i važnost ponuđene radionice, te je domaćinstvo, organizaciju i sudjelovanje svojeg osoblja u radionici sa zadovoljstvom prihvatio. Posebno je zadovoljstvo to da su na radionicu pozvani i da su u njoj aktivno sudjelovali cijenjeni gosti i kolege iz hidrografskih ureda Ukrajine i Crne Gore.

Kroz devet obrađenih tematskih modula, od kojih je svaki popraćen odgovarajućim simulacijskim vježbama sa stvarnim podacima i validacijskim alatima, uz diskusije i razmjene mišljenja, ispunjena su sva očekivanja i ciljevi radionice. Kao potvrdu da su savladali potrebna znanja i vještine u korištenju validacijskih alata i procedura kontrole kvalitete ENC podataka, svim sudionicima radionice dodijeljene su i svjedodžbe.

Predstavnici PRIMAR-a redovito održavaju ovakve radionice diljem svijeta za države koje su punopravne članice PRIMAR-a.


HHI-u odobren novi EU IPA prekogranični projekt - CORE

Hrvatski hidrografski institut je 2013. godine aplicirao na "EuropeAid/134665/L/ACT/ME 3rd Call for Proposals cross-Border Programme Croatia-Montenegro 2007-2013." IPA projekt pod nazivom “Cross border joint research and awareness raising action in detecting environmental conditions. Establishing higher safety and protection measures of maritime domain parts (emphasis on coast) of Croatia and Montenegro – CoRE“. Dana 04.05.2015. HHi je dobio obavijest od "Agencije za regionalni razvoj RH" (Ugovorno tijelo) da je nadležno tijelo EU predložilo da je Projekt CORE kvalitetan i da se može ići u proces ugovaranja do maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava za HHI od 263.505, 87 EUR. Projekt „CoRE“ je EU/IPA projekt iz komponente II (Prekogranična suradnja), Mjera 1.1. (Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine). Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski Hidrografski institut kao Funkcionalni vodeći partner i drugi hrvatski partner Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje. Crnogorski partneri u projektu: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kao vodeći crnogorski partner i drugi crnogorski partner javno poduzeće „Morsko dobro“. Ukupna vrijednost projekta „CoRE“ je 536.065,97 €....

Pročitajte više informacija 
HHI-u odobren novi EU IPA prekogranični projekt - CORE

Pet projekata u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007-2013 bit će financirano sredstvima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Europske unije, a predstavljeni su na svečanoj konferenciji koja je održana u Hotelu Adria u...

XIX. Konferencija regionalne hidrografske Komisije za Sredozemno i Crno more

Gruzija, Batumi, 30.06. – 02.07.2015. - Međunarodna hidrografska organizacija (International Hydrographic Organization – IHO) veći dio svojih pet temeljnih radnih programa (Working Programs) realizira radom 15 regionalnih hidrografskih komisija (Regional Hydrographic Commission - RHC)...

Operativna oceanografija i pomorska meteorologija u Republici Hrvatskoj

DHMZ, 19. 5. 2015. - Na poticaj Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) u cilju poboljšanja usluga za potrebe sigurnosti pomorske plovidbe, zaštite od onečišćenja Jadrana, traganja i spašavanja na moru te drugih namjena, 14. svibnja 2015. u prostorijama DHMZ-a održan je sastanak na temu "Operativna oceanografija i pomorska...

HHI koordinirao poslove preuzimanja i obrade Navtex poruka

Tijekom protekla tri mjeseca, zbog rekonstrukcije antenskog sustava putem kojeg se emitiraju NAVTEX poruke, obalna radijska postaja SPLIT RADIO nije emitirala NAVTEX emisije. Da pomorci u plovidbi Jadranom ne bi ostali uskraćeni za tu bitnu, važnu i obvezujuću uslugu, dogovoreno je da se NAVTEX poruke emitiraju preko talijanske obalne radiopostaje...