Listopad 1998.
1998/10
Datum objave: 01. 11. 1998.
Broj oglasa: 33
PDF: ozp199810.pdf
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
Ispravlja publikacije