U prostorijama HHI- a održana javna prezentacija rezultata Prometno - plovidbene studije...

24.11.2014. 12:00:00

Održana javna prezentacija rezultata Prometno - plovidbene studije za područje Splitsko - dalmatinske i Dubrovačko - neretvanske županije

Pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Igor Butorac pozdravnim je govorom otvorio javnu prezentaciju rezultata Prometno - plovidbene studije za područje Splitsko - dalmatinske i Dubrovačko - neretvanske županije koja se organizaciji Pomorskog fakulteta u Rijeci i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održala u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu 18. listopada 2014. godine.

Studiju izradio je Pomorski fakultet u Rijeci u suradnji s Pomorskim fakultetom u Splitu i Pomorskim odjelom Sveučilišta u Dubrovniku za potrebe Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te predstavlja sadržaj kojim je po prvi put sustavno i cjelovito analizirano plovno područje ove dvije županije u svrhu optimizacije elemenata sigurnosti plovidbe u morskom prostoru s prijedlogom mjera unapređenja sustava sigurnosti plovidbe.

Studija predstavlja logičan slijed aktivnosti koji su određeni Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine iz srpnja ove godine, gdje je kao jedan od ciljeva određeno kontinuirano podizanje razine sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te zaštićenom ekološko - ribolovnom pojasu Republike Hrvatske.

"Rezultati studije slijede navedene ciljeve te će se isti u narednom razdoblju implementirati kroz Akcijski plan za provedbu Strategije, kojeg je donošenje predviđeno u prvome kvartalu 2015. godine." - istaknuo je pomoćnik ministra Igor Butorac.

Javna prezentacija prometno - plovidbene studije, okupila je pedesetak uzvanika s područja pomorskog sektora Splitsko - dalmatinske i Dubrovačko - neretvanske županije.

Studija je objavljena na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te je otvorena za konzultacije sa zainteresiranom stručnom javnosti do 4. prosinca 2014.

Vijest prenesena sa web stranica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Zadnje vijesti

12.5.2021.
Djelatnici HHI-a sudjelovali na uvodnom sastanku radne skupine IHO-a za hidrografske izmjere (HSWG 0)

Radna skupina za hidrografske izmjere (HSWG) je novoosnovana radna grupa Međunarodne organizacije za hidrografiju (IHO) unutar Komisije za hidrografske djelatnosti i standarde s težištem na pitanjima vezanim za provođenje hidrografskih izmjera i održavanje pripadajućih publikacija IHO-a, u prvom redu S-44 Standarda za hidrografske izmjere i C-13 IHO Priručnika za hidrografiju.

opširnije Djelatnici HHI-a sudjelovali na uvodnom sastanku radne skupine IHO-a za hidrografske izmjere (HSWG 0)