U prostorijama HHI- a održana javna prezentacija rezultata Prometno - plovidbene studije...

11/24/2014 12:00:00 PM

Održana javna prezentacija rezultata Prometno - plovidbene studije za područje Splitsko - dalmatinske i Dubrovačko - neretvanske županije

Pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Igor Butorac pozdravnim je govorom otvorio javnu prezentaciju rezultata Prometno - plovidbene studije za područje Splitsko - dalmatinske i Dubrovačko - neretvanske županije koja se organizaciji Pomorskog fakulteta u Rijeci i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održala u prostorijama Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu 18. listopada 2014. godine.

Studiju izradio je Pomorski fakultet u Rijeci u suradnji s Pomorskim fakultetom u Splitu i Pomorskim odjelom Sveučilišta u Dubrovniku za potrebe Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te predstavlja sadržaj kojim je po prvi put sustavno i cjelovito analizirano plovno područje ove dvije županije u svrhu optimizacije elemenata sigurnosti plovidbe u morskom prostoru s prijedlogom mjera unapređenja sustava sigurnosti plovidbe.

Studija predstavlja logičan slijed aktivnosti koji su određeni Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine iz srpnja ove godine, gdje je kao jedan od ciljeva određeno kontinuirano podizanje razine sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te zaštićenom ekološko - ribolovnom pojasu Republike Hrvatske.

"Rezultati studije slijede navedene ciljeve te će se isti u narednom razdoblju implementirati kroz Akcijski plan za provedbu Strategije, kojeg je donošenje predviđeno u prvome kvartalu 2015. godine." - istaknuo je pomoćnik ministra Igor Butorac.

Javna prezentacija prometno - plovidbene studije, okupila je pedesetak uzvanika s područja pomorskog sektora Splitsko - dalmatinske i Dubrovačko - neretvanske županije.

Studija je objavljena na web - stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te je otvorena za konzultacije sa zainteresiranom stručnom javnosti do 4. prosinca 2014.

Vijest prenesena sa web stranica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Latest

7/14/2022
State Secretary in the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Josip Bilaver pays working visit to the Hydrographic Institute

State Secretary for Sea and EU Funds Josip Bilaver on 14 July 2022 paid a working visit to the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, where he met with Director Vinka Kolić. During the meeting, the state secretary was informed...

read more State Secretary in the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Josip Bilaver pays working visit to the Hydrographic Institute
6/23/2022
Agreement on Cooperation signed between the Faculty of Maritime Studies in Split and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia

On 21 June 2022, in the premises of the Faculty of Maritime Studies in Split, Faculty of Maritime Studies of University of Split and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia signed an Agreement on scientific-research, educational, technical-professional and business cooperation...

read more Agreement on Cooperation signed between the Faculty of Maritime Studies in Split and the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia