Teheran, 25. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

23.10.2018. 16:44:00
Teheran, 25. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

Od 16. do 18. listopada 2018. u Teheranu (Iran) održana je redovita godišnja 25. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u u nastavku). Iranski hidrografski ured bio je domaćin skupa. Hrvatsku su na sastanku zastupali Vinka Kolić, ravnateljica, kao voditeljica delegacije i Željko Bradarić, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju, kao član delegacije.

U dvodnevnom radu odbora Hrvatska se još jednom iskazala kao aktivna članica sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnog dnevnog reda. Razmatrana su pitanja i donesene su odluke i popis aktivnosti u vezi sa strateškim, tehničkim, financijskim i administrativnim pitanjima te radom PRIMAR-a.

U okviru tematske skupine tehničkih pitanja prezentirana su unapređenja postojećih usluga i funkcionalnosti PRIMAR-a koje su na raspolaganju njegovim članicama. Posebno je analiziran napredak na višegodišnjem projektu za izgradnju kapaciteta i funkcionalnosti PRIMAR-a u vezi s prelaskom na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karta (ENC) prema IHO standardu S-101. Odobreni su plan aktivnosti i financijski plan projekta za razdoblje 2019. – 2020. Razmotrena je i mogućnost pružanja nekih usluga PRIMAR-a drugim zainteresiranim hidrografskim uredima i organizacijama.

Ponovno je posebno zapaženo bilo izlaganje Hrvatske u vezi s prijedlogom proračuna PRIMAR-a za 2019. godinu i prihvaćanjem novog financijskog modela (FM 7.0). Usvajanjem novog financijskog modela realizirana su dvogodišnja nastojanja Hrvatske u cilju poboljšanja postojećeg financijskog modela (FM 6.0).

U nizu bilateralnih susreta s predstavnicima članica PRIMAR-a, uprave PRIMAR-a, te s predstavnikom domaćina razmijenjeni su stavovi i mišljenja o temama sastanka kao i o ostalim pitanjima iz svakodnevnog rada hidrografskih ureda.

Na prijedlog predstavnika Finske i uz punu podršku ostalih članica PRIMAR-a, Hrvatska će u narednom dvogodišnjem razdoblju potpredsjedati PAC-om. U skladu sa statutom PAC-a, predsjedavajuću funkciju preuzet će nakon dvije godine, odnosno po završetku 27. sjednice PAC-a.

O PRIMAR-u

PRIMAR je jedan od triju svjetskih regionalnih koordinacijskih centara za ENC (RENC), uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org). Prvenstvena je uloga PRIMAR-a osigurati ujednačenu visoku kvalitetu ENC-ova različitih država proizvođača i njihovu dostupnost na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7). PRIMAR je neprofitna organizacija, a prihode ostvarene od prodaje ENC-ova ulaže u održavanje postojećih i razvoj novih usluga i funkcionalnosti. U kontekstu tehnoloških rješenja i brojnih usluga koje pruža, PRIMAR je prepoznat kao vodeći RENC.

Hrvatska, kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005.), osim što koristi alate i usluge PRIMAR-a kako bi osigurala najvišu kvalitetu svojih ENC-ova (trenutno 137 ćelija) i preko PRIMAR-a osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa. Dvaput je bila domaćin sjednice PAC-a, posljednji put u studenom 2014.

Link na galeriju 

Zadnje vijesti