Skeniranje vrijednih starih karata Državnog arhiva u Zadru

9.5.2022. 9:10:00

Prema sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji između Hrvatskog hidrografskog instituta i Državnog arhiva u Zadru, u svrhu digitalizacije podataka Državnog arhiva u Zadru, od 25. do 28. travnja 2022. izvršeno je skeniranje starih arhivskih karata velikog formata na skeneru KartoScan FB V u visokoj rezoluciji. Skenirano je ukupno 58 vrijednih starih arhivskih karata.

Time je pokrenuta suradnja Hrvatskog hidrografskog instituta s Državnim arhivom u Zadru i Sveučilištem u Zadru sa svrhom razmjene usluga te znanstvenog i stručnog djelovanja, koja će se nastaviti u zajedničkom interesu.

Zadnje vijesti

28.11.2023.
HHI na IHO Alumni seminaru

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade Nippon, od 25. do 27. listopada 2023. u Londonu je održan treći po redu CHART Project Alumni Seminar. Na trodnevni seminar pozvani su polaznici iz nacionalnih hidrografskih ureda koji su dosada stekli status pomorskog kartografa...

opširnije HHI na IHO Alumni seminaru