Skeniranje vrijednih starih karata Državnog arhiva u Zadru

9.5.2022. 9:10:00

Prema sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji između Hrvatskog hidrografskog instituta i Državnog arhiva u Zadru, u svrhu digitalizacije podataka Državnog arhiva u Zadru, od 25. do 28. travnja 2022. izvršeno je skeniranje starih arhivskih karata velikog formata na skeneru KartoScan FB V u visokoj rezoluciji. Skenirano je ukupno 58 vrijednih starih arhivskih karata.

Time je pokrenuta suradnja Hrvatskog hidrografskog instituta s Državnim arhivom u Zadru i Sveučilištem u Zadru sa svrhom razmjene usluga te znanstvenog i stručnog djelovanja, koja će se nastaviti u zajedničkom interesu.

Zadnje vijesti

14.11.2022.
Direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i predsjednik Europskog udruženja pomorskih peljara (EMPA) s predstavnicima CMPA-e i MMPI-ja u Hrvatskom hidrografskom institutu

U HHI-ju je 10. studenoga 2022. održan radni sastanak na kojem su sudjelovali: direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) kontraadmiral Luigi Sinapi, predsjednik Europskog pomorskog udruženja peljara (EMPA) kap. Erik Dalege,  predsjednik i tajnik Udruge pomorskih peljara Republike Hrvatske...

opširnije Direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i predsjednik Europskog udruženja pomorskih peljara (EMPA) s predstavnicima CMPA-e i MMPI-ja u Hrvatskom hidrografskom institutu