PELJAR I. JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA 2012. (PETO IZDANJE)

3.9.2012. 13:28:00
PELJAR I. JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA 2012.  (PETO IZDANJE)

Hrvatski hidrografski institut izradio je novo (peto) izdanje PELJARA I. JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA.

Peljar je, uz pomorsku kartu, osnovno navigacijsko pomagalo kojim se pomorac odnosno navigator služi u pripremi plovidbe i za vrijeme plovidbe. Peljar je uvršten u sve hrvatske i međunarodne zakonske propise koji obraduju pomorsku problematiku odnosno sigurnost plovidbe i ljudskih života na moru kao obvezan priručnik uz ostala navigacijska sredstva koja brod mora imati za područje plovljenja. Korištenjem podataka iz Peljara pomorac izabire najpovoljniju plovnu rutu do određenog područja ili luke zavisno od maritimnih svojstava broda.

U Peljaru su navedeni opći podaci o Jadranskom moru, detaljne upute i smjernice za izbor rute, osnovne upute za sigurnu plovidbu, podaci o objektima za orijentaciju, vremenskim prilikama, morskim strujama i razini mora. te upute za plovidbu u kanalima, uskim prolazima, tjesnacima i područjima opasnim za plovidbu. Za pojedina područja, osim detaljnog opisa luka, uvala i sidrišta, navedeni su i podaci o zakloništima. Peljar daje pomorcima podatke za prilaženje, uplovljavanje, boravak, isplovljenje, obavljanje lučkih operacija i usluga u lukama na istočnoj obali Jadranskog mora, važne obavijesti i pomorsko-pravne propise za luke i morska područja; upozorenja o opasnostima za plovidbu (grebeni, pličine, hridi, podrtine i sl.), koje su iako prikazane na pomorskim kartama, navedene i opisane u tekstu Peljara. Svjetionici, obalna i lučka svjetla opisani su o kao objekti pogodni za orijentaciju. Zato se Peljar kao osnovno navigacijsko pomagalo mora koristiti zajedno s pomorskim kartama, Popisom svjetala i drugim navigacijskim publikacijama u izdanju HHI-a.

PELJAR I. JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA, peto izdanje, izrađen je prema podacima koje je prikupio i stručno obradio Hrvatski hidrografski institut. Peljar je ažuriran podacima do kraja travnja 2012. godine. Dopunjeni su ili izmijenjeni statistički podaci, te podaci dobiveni znanstvenim i stručnim istraživanjima Hrvatskog hidrografskog instituta, suradnjom s lučkim kapetanijama i razmjenom s pojedinim hidrografskim uredima, a koji zbog svog značaja, iako nisu objavljeni u OZP-u, postaju važne informacije za sustav sigurnosti plovidbe. Sadržaj Peljara upotpunjen je i novim fotografijama. Kao i sve ostale karte i publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta, i PELJAR I. JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA, prodaje se isključivo kod ovlaštenih distributera.

Zadnje vijesti

25.1.2023.
Hrvatski hidrografski institut i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske potpisali Sporazum o suradnji

Potpisan je Sporazum o suradnji između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Hrvatskog hidrografskog instituta. Sporazumna suradnja odvijat će se realizacijom zajedničkih aktivnosti u području znanstveno-stručnih istraživanja razmjenom stručnih...

opširnije Hrvatski hidrografski institut i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske potpisali Sporazum o suradnji